Handelsbetingelser

Køb hos sportXtra.dk

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med sportXtra.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra sportXtra.dk.

sportXtra.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
• valutaændringer
• force majeure
• leveringssvigt
• afgiftsændringer
• udsolgte varer og trykfejl

Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Levering

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos sportXtra.dk's grossister og leverandører.

Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten
"Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15 samme dag, som bestillingen er foretaget.
Er pakken ikke blevet afbestilt inden kl. 15 samme dag og er pakken blevet afsendt af sportXtra.dk, dækker kunden forsendelsesomkostningen.

Betaling

De mulige betalingsmåder er:

• Dankort
• Visa
• Visa / Dankort
• Visa Electron
• Mastercard
• JCB
• Maestro

Der er ikke mulighed for forudbetaling.

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos sportXtra.dk efter købelovens regler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, såfremt sportXtra.dk bærer risikoen for manglen efter købelovens regler.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles sportXtra.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til sportXtra.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af sportXtra.dk.

Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til sportXtra.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan sportXtra ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til sportXtradk, skal være forsvarligt indpakket.

sportXtra.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til sportXtra.dk. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Er De i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler sportXtra.dk, at De retter henvendelse til post@sportxtra.dk eller på telefon 9741 2244.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• sportXtra.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
• Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
• Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

Den 14 dages fortrydelsesret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dage til at meddele forretningen at varen ønskes sendt retur, og derefter skal varen være sendt retur inden 14 dage. Produkter med tryk på ryggen eller front (Dette gælder også evt. ærmemærke) og produkter med broderi kan IKKE byttes eller returneres. Returretten frafalder på det tidspunkt hvor sportXtra.dk går i gang med at trykke eller brodere varen, jævnfør Forbrugeraftaleloven, § 18, stk. 2.

14 DAGES FORTRYDELSESRET
Hvis de fremsendte varer ikke svarer til dine ønsker, kan du få pengene tilbage. Du skal blot meddele os på info@sportxtra.dk senest 14 dage efter modtagelsen, at du returnerer varen i væsentligt samme stand og mængde som modtaget. I meddelelsen om fortrydelse skal følgende oplysninger indgå:
•Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer: (varerne, der returneres, skrives her)
•Varerne er bestilt den (dato) på ordrenummer: (ordrenummer skrives her)
•Dit navn og din adresse
Du er også velkommen til at sende meddelelse om fortrydelse med brev. Dette sendes til nedenstående adresse i Holstebro.

Efter du har sendt ovenstående meddelelse om fortrydelse til os, skal du returnere varen til os hurtigst muligt eller senest inden 14 dage er gået. Vedlæg venligst faktura og en beskrivelse af hvorfor varen returneres - særligt, hvis der er tale om en byttevare, har vi brug for at vide f.eks. hvilken størrelse, du vil bytte til. Vi fremsender ikke checks eller kontanter, men indsætter pengene på det betalingskort, der er benyttet ved købet, når vi har tjekket varen. Som kunde hæfter du selv for fragtomkostninger og risiko fra dit hjem til sportXtra.dk. Varen/varerne bedes fremsendt til nedenstående adresse:

sportXtra.dk
Nørregade 30
7500 Holstebro

Bemærk om værdiforringelse:
Inden for fortrydelsesretten på 14 dage hæfter du selv for en eventuel forringelse af varens værdi, der skyldes anden håndtering end den, der var nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Det er sportXtra.dk, der vurderer varens forringede værdi, og dette kan kun foregå i webshoppen i Salgsafdelingen i Holstebro og ikke i vores butik. Hvis du ønsker at returnere en vare med forringet værdi kan du derfor kun rette henvendelse til info@sportXtra.dk eller på telefon 9741 2244 samt returnere varen til ovenstående adresse i Holstebro. Derefter vurderer vi varens forringede værdi og i umiddelbar forlængelse returnerer vi beløbet for varens forringede værdi til det betalingskort, der blev benyttet i forbindelse med købet. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan miste dit købsbeløb helt eller delvist, hvis du har taget varen i brug og dernæst gør brug af din 14 dages fortrydelsesret

Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. postopkrævning eller lignende.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

sportXtra.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

Sådan returnerer du varen

Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:
• De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
• I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til sportXtra.dk.
• De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til sportXtra.dk.
• I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos sportXtra.dk

Returadressen er følgende:

sportXtra.dk
Nørregade 30
7500 Holstebro
CVR 36534737

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos sportXtra.dk. Beløbet returneres ved bankoverførsel - HUSK at vedlægge kontonummer beløbet ønskes overført til.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning. sportXtra.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til sportXtra.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af sportXtra.dk
sportXtra.dk   |   Nørregade 30   |   7500 Holstebro   |   9741 2244   |   post@sportxtra.dk